Дата на създаване на преписката: 24.10.2017
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 03.11.2017 23:59
Процедура: По реда на чл . 82, ал. 3 и ал. 4 от Закона за обществените поръчки
Статус: Изпълнена

Осигуряване на самолетни билети за полети до други дестинации

Краен срок за задаване на въпроси 31.10.2017 г. 17:30 ч.

Отваряне на офертите, съгласно заложения в СЕВОП график, а именно 11:30 ч. на 06.11.2017 г.


МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ