Дата на създаване на преписката: 16.01.2019
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 06.02.2019 17:30
Идентификационен номер на електронната преписка: 90-00-110
Статус: Възложена


МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ