Дата на създаване на преписката: 02.09.2017
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 05.10.2017 17:30
Идентификационен номер на електронната преписка: 90-00-68
Статус: Изпълнена


МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ