Дата на създаване на преписката: 17.03.2015
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 25.03.2015 17:30
Идентификационен номер на електронната преписка: 90-00-2
Процедура: Публична покана
Статус: Изпълнена

"Доставка на преносими компютри и друга техника за нуждите на проект "NFM - 2013 - BG14-3"

 • Protokol 2015-04-14

  Протокол за получаване, разглеждане, оценка и класиране на оферти
 • Dogovor s prilojeniq 2015-06-03

  Договор, ведно с приложенията
 • INFO_PAY_1 2015-11-17

  ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗВЪРШЕНО ПЛАЩАНЕ
 • info_pay_2 2015-11-17

  ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗВЪРШЕНО ПЛАЩАНЕ
 • garancia_izp_scan_1 2015-12-01

  ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДАТАТА И ОСНОВАНИЕТО ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ПО ДОГОВОРА
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ