Дата на създаване на преписката: 01.11.2019
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 11.11.2019 17:30
Идентификационен номер на електронната преписка: 90-00-68
Статус: Възложена


МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ