Дата на създаване на преписката: 05.09.2019
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 16.09.2019 17:30
Идентификационен номер на електронната преписка: 92-09-26
Статус: Възложена


МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ