Дата на създаване на преписката: 16.07.2019
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 29.07.2019 17:30
Идентификационен номер на електронната преписка: 90-00-40
Статус: Частично прекратена


  • Reshenie 2019-07-15

    Решение за откриване на процедура
  • Reshenie prekratqvane poziciq 2_profil na kupuvacha 2019-08-05

    Решение за прекратяване на обособена позиция №2: "Достъп и пренос на електрическа енергия през разпределителната мрежа на град Велико Търново"
  • obqvlenie prekr.skan 2019-08-20

    Обявление за прекратяване на обособена позиция № 2: "Достъп и пренос на електрическа енергия през разпределителната мрежа на град Велико Търново"
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ