Дата на създаване на преписката: 04.09.2015
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 14.09.2015 17:30
Идентификационен номер на електронната преписка: 90-00-76
Процедура: по реда на чл. 101а от ЗОП
Статус: Прекратена

"Изграждане на асансьор и доставка и монтаж на платформа за нуждите на Административен съд, гр. Габрово"

МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ