Дата на създаване на преписката: 20.03.2017
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 03.04.2017 17:30
Идентификационен номер на електронната преписка: 90-00-12
Статус: Възложена


 • obiava_d_au_scan 2017-03-20

  ОБЯВА ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ
 • title_page_scan 2017-03-20

  ЗАГЛАВНА СТРАНИЦА НА ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
 • Documentacia_20.03.2017 2017-03-20

  ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО ЧЛ. 31, АЛ. 1 ОТ ЗОП
 • raziasnenie_duad_24.03.2017 2017-03-24

  РАЗЯСНЕНИЯ ПО ПОСТЪПИЛИ ВЪПРОСИ
 • inf_ud_sr_duad_scan 2017-03-28

  ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПУБЛИКУВАНА В ПРОФИЛА НА КУПУВАЧА ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ. 20, АЛ. 3 ОТ ЗОП
 • suobshtenie_srok_28.03.2017 2017-03-28

  СЪОБЩЕНИЕ ЗА УДЪЛЖАВАНЕ НА СРОКА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИ
 • dogovor_scan_19.05.2017 2017-05-22

  ДОГОВОР ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА ЗАЕДНО С ПРИЛОЖЕНИЯТА
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ