Дата на създаване на преписката: 13.03.2017
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 20.03.2017 17:30
Идентификационен номер на електронната преписка: 92-37-264/16
Процедура: Покана по реда на чл. 93б, ал. 3 от ЗОП (отм.), във връзка с § 19 от Преходните и заключителни разпоредби на ЗОП
Статус: Изпълнена

Във връзка с възникнал технически проблем с информационната система "Профил на купувача", информацията за обществените поръчки по ЗОП в периода 02.12.2016г. - 06.02.2017г. ще бъде възстановена с текуща дата.  • Reshenie_izp_sait 2017-04-03

    Решение за класиране и определяне на изпълнител
  • Protokol_sait 2017-04-03

    Протокол от работата на комисията
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ