Дата на създаване на преписката: 25.07.2018
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 21.08.2018 17:30
Идентификационен номер на електронната преписка: 90-00-75
Статус: Възложена


 • Saobshtenie_otv_cenovi_predlog 2018-08-29

  Съобщение за отваряне на ценовите предложения
 • Protokol_1_sait 2018-09-05

  Протокол № 1 от работата на комисията
 • Protokol_2_sait 2018-09-05

  Протокол № 2 от работата на комисията
 • Doklad_sait 2018-09-05

  Доклад от работата на комисията
 • Reshenie_izp_sait 2018-09-05

  Решение за класиране и избор на изпълнител
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ