Дата на създаване на преписката: 25.11.2015
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 04.12.2015 17:30
Идентификационен номер на електронната преписка: 90-00-126
Статус: Възложена


 • pokana_scan 2015-11-25

  ПУБЛИЧНА ПОКАНА
 • zaglavna_stranica_scan 2015-11-25

  ЗАГЛАВНА СТРАНИЦА НА ДОКУМЕНТАЦИЯ
 • documentacia 2015-11-25

  ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ, ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ, МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА, ПРОЕКТ НА ДОГОВОР, ОБРАЗЦИ
 • dogovor_prilogenia 2015-12-23

  Договор с приложения
 • plashtane_1 2016-01-25

  Информация за извършено плащане по договор
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ