Дата на създаване на преписката: 19.04.2019
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 29.04.2019 17:30
Идентификационен номер на електронната преписка: 90-00-29
Статус: Възложена


МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ