Дата на създаване на преписката: 23.12.2014
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 06.01.2015 17:30
Идентификационен номер на електронната преписка: 90-00-110
Статус: Изпълнена


МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ