Дата на създаване на преписката: 09.11.2017
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 20.11.2017 17:30
Идентификационен номер на електронната преписка: 90-00-84
Статус: Възложена


 • obiava_zastr_09.11.2017_scan 2017-11-09

  ОБЯВА ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ
 • title_page_09.11.2017_scan 2017-11-09

  ЗАГЛАВНА СТРАНИЦА НА ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
 • Dokumentacia_f_zastr 2017-11-09

  ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА
 • Spisuk_mp_2018_V1 2017-11-09

  СПИСЪК НА СГРАДИТЕ И ОБОРУДВАНЕТО, УПРАВЛЯВАНО И ПОЛЗВАНО ОТ МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО
 • inform_publikuvana_obiava_zastr_09.11.2017_scan 2017-11-09

  ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПУБЛИКУВАНА В ПРОФИЛА НА КУПУВАЧА ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ. 20, АЛ. 3 ОТ ЗОП
 • info_long_term_insur_scan_16.11.2017 2017-11-16

  ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПУБЛИКУВАНА В ПРОФИЛА НА КУПУВАЧА ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ. 20, АЛ. 3 ОТ ЗОП
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ