Дата на създаване на преписката: 17.10.2019
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 15.11.2019 17:30
Идентификационен номер на електронната преписка: 90-00-55
Статус: Възложена


 • Protokol 1 2019-11-19

  Протокол 1 от работата на комисията
 • Saobshtenie za ceni. sait 2019-11-28

  Съобщение за отваряне на ценови предложения
 • Reshenie za izbor 2019-12-04

  Решение за избор на изпълнител
 • Doklad 2019-12-04

  Доклад от дейността на комисията
 • PRotokol 3 2019-12-04

  Протокол 3
 • Protokol 2 2019-12-04

  Протокол 2
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ