Дата на създаване на преписката: 27.01.2015
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 03.02.2015 17:30
Идентификационен номер на електронната преписка: 90-00-89
Процедура: По реда на чл. 93б, ал.3 от ЗОП
Статус: Изпълнена


МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ