Дата на създаване на преписката: 01.10.2019
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 07.10.2019 17:30
Статус: Затворена


МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ