Дата на създаване на преписката: 17.12.2015
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 23.12.2015 17:30
Идентификационен номер на електронната преписка: 90-00-139
Процедура: чл. 93б, ал. 1 от ЗОП
Статус: Изпълнена


МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ