Дата на създаване на преписката: 27.09.2018
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 08.10.2018 17:30
Идентификационен номер на електронната преписка: 90-00-117
Статус: Възложена


МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ