Дата на създаване на преписката: 05.02.2016
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 16.02.2016 17:30
Идентификационен номер на електронната преписка: 90-00-132
Процедура: по реда на чл. 101а от ЗОП
Статус: Възложена


  • Protokol 2016-02-22

    Протокол от работата на комисията
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ