„Отпечатване на допълнителен тираж от учебника по права на човека: „Право на Европейската конвенция по правата на човека“ на Харис, О’Бойл, Бейтс и Бакли“

Процедури по ЗОП

Дата на създаване на преписката: 24.06.2015

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 03.07.2015 17:30

Статус: Изпълнена

Още
"Извънгаранционно обслужване и ремонт на моторни превозни средства собственост на Министерство на правосъдието“

Публични покани по ЗОП

Дата на създаване на преписката: 16.06.2015

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 25.06.2015 17:30

Статус: Изпълнена

Още
„Осигуряване на логистична подкрепа за провеждане на мероприятия за нуждите на проектни дейности по Норвежки финансов механизъм 2009-2014, изпълнявани от Дирекция ППРБЕСПЧ“

Процедури по ЗОП

Дата на създаване на преписката: 12.06.2015

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 22.07.2015 17:30

Статус: Изпълнена

Още
„Извършване на независим финансов одит на проект NFM-BG14-3 по Норвежки финансов механизъм 2009-2014 г.”

Публични покани по ЗОП

Дата на създаване на преписката: 11.05.2015

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 20.05.2015 17:30

Статус: Възложена

Още
Информация за изпълнението на договор № 93-00-151/22.04.2014 г. с предмет: „Доставка на канцеларски материали за нуждите на Министерство на правосъдието-Централна администрация“

Процедури по ЗОП

Дата на създаване на преписката: 24.04.2015

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 24.04.2015 17:30

Още
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ