„Основен ремонт на покрив и машинно помещение за обект: „Преустройство, основен ремонт и промяна на част от съществуващата сграда за нуждите на Административен съд – Шумен“ гр. Шумен бул. „Славянски“ № 64.“

Процедури по ЗОП

Дата на създаване на преписката: 23.11.2015

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 26.11.2015 17:30

Статус: Изпълнена

Още
„Изграждане на външна връзка за газоснабдяване към обект „Преустройство на сграда за Административен съд гр. Добрич“

Процедури по ЗОП

Дата на създаване на преписката: 05.11.2015

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 11.11.2015 17:30

Статус: Изпълнена

Още
„Изграждане на външна връзка за електрозахранване към обект „Преустройство на сграда за Административен съд гр. Добрич”

Процедури по ЗОП

Дата на създаване на преписката: 04.11.2015

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 11.11.2015 17:30

Статус: Изпълнена

Още
"Преустройство на съществуваща сграда и изграждане на пристройка към нея за нуждите на Районен съд гр. Нова Загора"

Процедури по ЗОП

Дата на създаване на преписката: 29.10.2015

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 23.11.2015 17:30

Статус: Прекратена

Още
"Инвестиционен проект за изграждане на Съдебна палата гр. Сливница, в УПИ XXVI, кв. 8 по плана на гр. Сливница"

Публични покани по ЗОП

Дата на създаване на преписката: 19.10.2015

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 28.10.2015 17:30

Статус: Възложена

Още
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ