„Доставка на канцеларски материали – пликове и бланки“

Покана до определени лица

Дата на създаване на преписката: 02.03.2017

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 13.03.2017 17:30

Статус: Изпълнена

Още
„Доставка на канцеларски материали - нерециклирана копирна хартия“

Покана до определени лица

Дата на създаване на преписката: 01.03.2017

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 09.03.2017 17:30

Статус: Изпълнена

Още
„Обновяване, ремонт и гаранционна поддръжка за срок от две години на системите за видеонаблюдение в сградите на Министерство на правосъдието на ул. „Славянска“ № 1 и ул. „Аксаков“ № 5“

Събиране на оферти с обява

Дата на създаване на преписката: 23.02.2017

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 23.02.2017 17:30

Статус: Възложена

Още
„Доставка на периферна техника за нуждите на министерство на правосъдието“, първоначално публикувана на 09.12.2016 г.

Събиране на оферти с обява

Дата на създаване на преписката: 23.02.2017

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 23.02.2017 17:30

Статус: Възложена

Още
„Доставка на автомобилно гориво, чрез карти за безналично плащане”

Покана до определени лица

Дата на създаване на преписката: 23.02.2017

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 23.02.2017 23:59

Статус: Изпълнена

Още
„Доставка на комуникационно активно оборудване за нуждите на Министерство на правосъдието“

Събиране на оферти с обява

Дата на създаване на преписката: 02.12.2016

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 09.12.2016 17:30

Статус: Възложена

Още
„Поддържане на национална телефонна линия за пострадали от домашно насилие“

Покана до определени лица

Дата на създаване на преписката: 29.11.2016

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 06.12.2016 17:30

Статус: Възложена

Още
„Доставка на компютърна техника за нуждите на служителите на министерство на правосъдието“

Събиране на оферти с обява

Дата на създаване на преписката: 28.10.2016

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 10.11.2016 17:30

Статус: Възложена

Още
“Имуществено застраховане на сгради, части от сгради и оборудване, управлявани или ползвани от Министерство на правосъдието“

Събиране на оферти с обява

Дата на създаване на преписката: 11.10.2016

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 24.10.2016 17:30

Статус: Възложена

Още
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ