„ИЗВЪНГАРАНЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ И РЕМОНТ НА МОТОРНИТЕ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА - СОБСТВЕНОСТ НА МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО“

Събиране на оферти с обява

Дата на създаване на преписката: 19.07.2017

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 26.07.2017 17:30

Статус: Възложена

Още
„Доставка на смазочни материали за автомобили и автокозметика”

Покана до определени лица

Дата на създаване на преписката: 30.03.2017

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 10.04.2017 23:59

Статус: Изпълнена

Още
„Доставка на устройства за архивиране на данни“

Събиране на оферти с обява

Дата на създаване на преписката: 20.03.2017

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 03.04.2017 17:30

Статус: Възложена

Още
„Избор на доставчик за водоснабдяване и отвеждане на отпадни води“ по регулирани цени за нуждите на сградите на Министерство на правосъдието-ЦА, находящи се на ул. „Славянска” № 1, ул. „Аксаков” № 5 и бул. „Дондуков” № 2А“

Договаряне без предварително обявление

Дата на създаване на преписката: 14.03.2017

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 27.03.2017 17:30

Статус: Изпълнена

Още
„Доставка на канцеларски материали“

Покана до определени лица

Дата на създаване на преписката: 13.03.2017

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 20.03.2017 17:30

Статус: Изпълнена

Още
„Избор на доставчик на топлинна енергия с топлоносител гореща вода по регулярни цени за сградите на Министерство на правосъдието – Централна администрация“

Договаряне без предварително обявление

Дата на създаване на преписката: 08.03.2017

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 17.03.2017 17:30

Статус: Изпълнена

Още
„Доставка на канцеларски материали - рециклирана копирна хартия“

Покана до определени лица

Дата на създаване на преписката: 02.03.2017

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 10.03.2017 17:30

Статус: Изпълнена

Още
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ