„Доставка на оригинални тонери за копирни и печатащи устройства HP“

Покана до определени лица

Дата на създаване на преписката: 25.08.2017

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 05.09.2017 23:59

Статус: Прекратена

Още
„Доставка на оригинални тонери за копирни и печатащи устройства – различни марки“

Покана до определени лица

Дата на създаване на преписката: 25.08.2017

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 04.09.2017 23:59

Статус: Прекратена

Още
"Доставка на съвместими тонери"

Покана до определени лица

Дата на създаване на преписката: 25.08.2017

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 08.09.2017 23:59

Статус: Изпълнена

Още
„Доставка на сървър, устройство за съхранение на информация и комуникационно оборудване, обезпечаващо тяхната свързаност”

Открита процедура

Дата на създаване на преписката: 09.08.2017

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 21.09.2017 17:30

Статус: Прекратена

Още
„Проектиране и извършване на строителни дейности по покрив, дограма, преустройство на санитарни помещения на сградата на ул. „Славянска“ № 1“

Събиране на оферти с обява

Дата на създаване на преписката: 02.08.2017

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 17.08.2017 17:30

Статус: Прекратена

Още
„Доставка на компютри за нуждите на служителите на Министерство на правосъдието“

Открита процедура

Дата на създаване на преписката: 27.07.2017

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 31.08.2017 17:30

Статус: Изпълнена

Още
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ