„РАЗРАБОТКА НА НОВА ФУНКЦИОНАЛНОСТ НА СЪЩЕСТВУВАЩАТА СИСТЕМА „ЕЛЕКТРОННО СВИДЕТЕЛСТВО ЗА СЪДИМОСТ“

Събиране на оферти с обява

Дата на създаване на преписката: 24.10.2017

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 31.10.2017 17:30

Статус: Възложена

Още
„Осигуряване на самолетни билети за полети до други дестинации“.

Покана до определени лица

Дата на създаване на преписката: 24.10.2017

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 03.11.2017 23:59

Статус: Изпълнена

Още
„Осигуряване на подпомагане на пострадалите от престъпления по чл. 9 и чл. 11, ал. 3 от Закона за подпомагане и финансова компенсация на пострадали от престъпления, чрез финансиране на организации за подкрепа на пострадали в петте апелативни съдебни района в Република България“ по обособени позиции, както следва: - обособена позиция 1 „Съдебен район – Апелативен съд/Прокуратура – София“; - обособена позиция 2 „Съдебен район – Апелативен съд/Прокуратура – Пловдив“; - обособена позиция 3 „Съдебен район – Апелативен съд/Прокуратура – Варна“; - обособена позиция 4 „Съдебен район – Апелативен съд/Прокуратура – Велико Търново“; - обособена позиция 5 „Съдебен район – Апелативен съд/Прокуратура – Бургас“

Публично състезание

Дата на създаване на преписката: 20.10.2017

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 24.11.2017 17:30

Статус: Прекратена

Още
„Доставка и монтаж на нови пожароизвестителни централи, ремонт на инсталация и датчици и извършване на гаранционна поддръжка“

Събиране на оферти с обява

Дата на създаване на преписката: 10.10.2017

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 18.10.2017 17:30

Статус: Възложена

Още
„Проектиране и извършване на строителни дейности по покрив, дограма, преустройство на санитарни помещения на сградата на ул. „Славянска“ № 1“

Събиране на оферти с обява

Дата на създаване на преписката: 06.10.2017

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 23.10.2017 17:30

Статус: Възложена

Още
"Доставка на оригинални тонери за копирни и печатащи устройства – различни марки"

Покана до определени лица

Дата на създаване на преписката: 29.09.2017

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 09.10.2017 23:59

Статус: Изпълнена

Още
„Преглед на съществуващите АИС и средствата за обмен на информация между тях, изготвяне на препоръки за редизайн с цел преминаване към обмен само на електронни документи“

Открита процедура

Дата на създаване на преписката: 11.09.2017

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 08.11.2017 17:30

Статус: Изпълнена

Още
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ