“Обзавеждане и оборудване на “Стаи за щадящо изслушване на деца в контакт със закона“ в гр. Добрич, гр. Разград, гр. Смолян и гр. Хасково“

Събиране на оферти с обява

Дата на създаване на преписката: 29.12.2017

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 17.01.2018 17:30

Статус: Прекратена

Още
"Абонаментна поддръжка на Информационна система производство по несъстоятелност и система за интегрирана обработка на статистическа информация"

Публично състезание

Дата на създаване на преписката: 22.12.2017

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 11.01.2018 17:30

Статус: Изпълнена

Още
„Абонаментно поддържане и актуализация на счетоводен програмен продукт „Конто“ за нуждите на Министерство на правосъдието – Централна администрация“

Пряко договаряне

Дата на създаване на преписката: 21.12.2017

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 02.01.2018 17:30

Статус: Възложена

Още
„ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОТОКОЛНИ СЪБИТИЯ ПО ВРЕМЕ НА БЪЛГАРСКОТО ПРЕДСЕДАТЕЛСТВО НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПРЕЗ 2018 г. (ГР. БРЮКСЕЛ, КРАЛСТВО БЕЛГИЯ)“

Пряко договаряне

Дата на създаване на преписката: 20.12.2017

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 02.01.2018 17:30

Статус: Прекратена

Още
„Проектиране, преустройство на обект „магазин“ в помещение за архив за нуждите на Министрество на правосъдието“

Събиране на оферти с обява

Дата на създаване на преписката: 18.12.2017

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 28.12.2017 17:30

Статус: Възложена

Още
“Доставка на комуникационно активно оборуджане“

Открита процедура

Дата на създаване на преписката: 08.12.2017

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 12.01.2018 17:30

Статус: Изпълнена

Още
“ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СЪОРЪЖЕНИЯ КЪМ КЛИМАТИЧНА СИСТЕМА“

Събиране на оферти с обява

Дата на създаване на преписката: 04.12.2017

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 14.12.2017 17:30

Статус: Възложена

Още
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ