"Доставка на компютри, олекотени преносими компютри, таблети и монитори за нуждите на служителите на МП"

Открита процедура

Дата на създаване на преписката: 08.02.2018

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 14.03.2018 17:30

Статус: Прекратена

Още
„Поддържане на национална телефонна линия за пострадали от домашно насилие“

Покана до определени лица

Дата на създаване на преписката: 07.02.2018

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 09.02.2018 17:30

Статус: Възложена

Още
„Мерки информация и комуникация по проект: „Насърчаване използването на медиацията като алтернативен способ за разрешаване на спорове“

Публично състезание

Дата на създаване на преписката: 30.01.2018

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 22.02.2018 17:30

Статус: Възложена

Още
“Доставка на сървъри, устройство за съхранение на информация и комуникационно оборудване, обезпечаващо тяхната свързаност“

Открита процедура

Дата на създаване на преписката: 26.01.2018

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 01.03.2018 17:30

Статус: Изпълнена

Още
„Планиране архитектура на Единен портал за електронно правосъдие на изпълнителната власт в Сектор „Правосъдие“

Открита процедура

Дата на създаване на преписката: 17.01.2018

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 07.03.2018 17:30

Статус: Изпълнена

Още
„Подготовка на рамката за използване на медиацията като алтернативен способ за решаване на спорове“.

Открита процедура

Дата на създаване на преписката: 17.01.2018

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 19.02.2018 17:30

Статус: Изпълнена

Още
„Доставка на автомобилно гориво, чрез карти за безналично плащане”

Покана до определени лица

Дата на създаване на преписката: 10.01.2018

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 22.01.2018 23:59

Статус: Изпълнена

Още
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ