„Избор на банка за обслужване на плащанията в производството по промяна на българското гражданство чрез ПОС терминални устройства“

Събиране на оферти с обява

Дата на създаване на преписката: 14.06.2018

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 26.06.2018 17:30

Статус: Прекратена

Още
„РАЗРАБОТВАНЕ НА МЕТОДИКА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ ОТ СТРАНА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ПРАВОСЪДИЕТО ОТНОСНО ПРОЦЕДУРИТЕ В ИЗПЪЛНИТЕЛНОТО ПРОИЗВОДСТВО ЧРЕЗ ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА“

Открита процедура

Дата на създаване на преписката: 08.06.2018

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 13.07.2018 17:30

Статус: Възложена

Още
„Доставка за смазочни материали за автомобили и автокозметика“

Покана до определени лица

Дата на създаване на преписката: 08.06.2018

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 18.06.2018 23:59

Статус: Изпълнена

Още
„Извършване на ТВ услуги“

Събиране на оферти с обява

Дата на създаване на преписката: 07.06.2018

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 19.06.2018 17:30

Статус: Възложена

Още
„Организиране на дейности по логистика и по-специално провеждане на квалификация на синдиците по Годишна програма на тематичните курсове и допълнителните форми на обучение за 2018 г.“

Публично състезание

Дата на създаване на преписката: 06.06.2018

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 29.06.2018 17:30

Статус: Изпълнена

Още
„Мерки за информация и комуникация за нуждите на проект: „Реализиране на Национален регистър на пълномощните“

Публично състезание

Дата на създаване на преписката: 04.06.2018

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 25.06.2018 17:30

Статус: Възложена

Още
„Разработване и пускане в експлоатация на информационна система, обслужваща Национален регистър на запорите, включваща модул за електронна публична продан“

Открита процедура

Дата на създаване на преписката: 31.05.2018

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 19.07.2018 17:30

Статус: Възложена

Още
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ