„Закупуване на периферна техника за нуждите на МП“

Процедури по ЗОП

Дата на създаване на преписката: 31.07.2015

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 25.09.2015 17:30

Статус: Прекратена

Още
„Отпечатване на допълнителен тираж от учебника по права на човека: „Право на Европейската конвенция по правата на човека“ на Харис, О’Бойл, Бейтс и Бакли“

Процедури по ЗОП

Дата на създаване на преписката: 24.06.2015

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 03.07.2015 17:30

Статус: Изпълнена

Още
„Осигуряване на логистична подкрепа за провеждане на мероприятия за нуждите на проектни дейности по Норвежки финансов механизъм 2009-2014, изпълнявани от Дирекция ППРБЕСПЧ“

Процедури по ЗОП

Дата на създаване на преписката: 12.06.2015

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 22.07.2015 17:30

Статус: Изпълнена

Още
Информация за изпълнението на договор № 93-00-151/22.04.2014 г. с предмет: „Доставка на канцеларски материали за нуждите на Министерство на правосъдието-Централна администрация“

Процедури по ЗОП

Дата на създаване на преписката: 24.04.2015

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 24.04.2015 17:30

Още
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ