Покана за представяне на индикативна оферта за определяне на прогнозната стойност на обществена поръчка с предмет "ОСИГУРЯВАНЕ НА ТЕХНОЛОГИЧНО ОБОРУДВАНЕ"

Пазарни консултации

Дата на създаване на преписката: 28.05.2019

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 04.06.2019 17:30

Статус: Затворена

Още
Покана за представяне на индикативна оферта за определяне на прогнозната стойност на обществена поръчка с предмет: „Разработване и внедряване на Централизиран електронен портал за медиация“

Пазарни консултации

Дата на създаване на преписката: 26.03.2019

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 02.04.2019 17:30

Статус: Затворена

Още
Покана за индикативни оферти по процедура: „Доставка на компютри за нуждите на служителите на Министерство на правосъдието“

Пазарни консултации

Дата на създаване на преписката: 12.03.2019

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 20.03.2019 17:00

Статус: Затворена

Още
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ