Покана за предоставяне на индикативни за поръчка с предмет "Осигуряване на комуникационна свързаност за нуждите на Министерство на правосъдието за срок от 2 години"

Пазарни консултации

Дата на създаване на преписката: 20.12.2019

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 27.12.2019 17:00

Още
Покана за информационен ден по проект "Реализиране на централизирана информационна система "Съдебен статус"

Пазарни консултации

Дата на създаване на преписката: 20.12.2019

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 06.01.2020 17:00

Още
Покана за представяне на индикативни оферти за определяне на прогнозната стойност на обществена поръчка с предмет: „Разработване и внедряване на информационна система „Регистър на пълномощните“

Пазарни консултации

Дата на създаване на преписката: 17.12.2019

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 20.12.2019 17:30

Статус: Отворена

Още
Покана за предоставяне на индикативни оферти за провеждане на обществена поръчка с предмет: "Обслужване на служителите и работниците в Министерство на правосъдието от Служба по трудова медицина"

Пазарни консултации

Дата на създаване на преписката: 16.10.2019

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 23.10.2019 17:30

Статус: Затворена

Още
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ