„Извършване на независим финансов одит на проект NFM-BG14-3 по Норвежки финансов механизъм 2009-2014 г.”

Публични покани по ЗОП

Дата на създаване на преписката: 11.05.2015

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 20.05.2015 17:30

Статус: Възложена

Още
„Анализ на функционирането на административния механизъм за обезщетяване по глава ІІІ „а“ от ЗСВ“ (ID 9040659)

Публични покани по ЗОП

Дата на създаване на преписката: 08.04.2015

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 21.04.2015 17:30

Статус: Изпълнена

Още
"Доставка на преносими компютри и друга техника за нуждите на проект "NFM - 2013 - BG14-3"

Публични покани по ЗОП

Дата на създаване на преписката: 17.03.2015

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 25.03.2015 17:30

Статус: Изпълнена

Още
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ