„Техническо обследване, изготвяне на технически паспорт и техническо задание за укрепване на сградата на Районен съд - Бяла“

Публични покани по ЗОП

Дата на създаване на преписката: 08.09.2015

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 24.09.2015 17:30

Статус: Възложена

Още
"Отпечатване и разпространение на Наръчник по ЕКПЧ за неюристи"

Публични покани по ЗОП

Дата на създаване на преписката: 07.09.2015

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 16.09.2015 17:30

Статус: Възложена

Още
"Изграждане на асансьор и доставка и монтаж на платформа за нуждите на Административен съд, гр. Габрово"

Публични покани по ЗОП

Дата на създаване на преписката: 04.09.2015

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 14.09.2015 17:30

Статус: Прекратена

Още
"Отпечатване и разпространение на помагало"

Публични покани по ЗОП

Дата на създаване на преписката: 04.09.2015

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 15.09.2015 17:30

Статус: Изпълнена

Още
„Отпечатване и разпространение на помагало“

Публични покани по ЗОП

Дата на създаване на преписката: 03.09.2015

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 10.09.2015 17:30

Статус: Оттеглена

Още
„Изграждане на пожароизвестителна инсталация, евакуационно и аварийно осветление в съдебната палата гр. Ловеч“

Публични покани по ЗОП

Дата на създаване на преписката: 03.09.2015

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 12.09.2015 17:30

Статус: Възложена

Още
"Ремонт на вход и оформяне на подход към Съдебна палата, гр. Кърджали, в УПИ I, кв. 225, бул. "Беломорски" № 48".

Публични покани по ЗОП

Дата на създаване на преписката: 02.09.2015

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 15.09.2015 17:30

Статус: Изпълнена

Още
„Отпечатване и разпространение на Наръчник по ЕКПЧ за неюристи“

Публични покани по ЗОП

Дата на създаване на преписката: 27.08.2015

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 03.09.2015 17:30

Статус: Прекратена

Още
"Извършване на строителни дейности по поддръжка на сградата на МП на ул. „Аксаков“ № 5 и възлагане на инженеринг /проектиране и изпълнение/ на козирка /навес/ пред същата и преустройство на първи етаж на сградата"

Публични покани по ЗОП

Дата на създаване на преписката: 27.08.2015

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 07.09.2015 17:30

Статус: Изпълнена

Още
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ