"Инвестиционен проект за изграждане на Съдебна палата гр. Сливница, в УПИ XXVI, кв. 8 по плана на гр. Сливница"

Публични покани по ЗОП

Дата на създаване на преписката: 19.10.2015

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 28.10.2015 17:30

Статус: Възложена

Още
"Техническо обследване на Съдебна плата - гр. Тутракан"

Публични покани по ЗОП

Дата на създаване на преписката: 16.09.2015

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 01.10.2015 17:30

Статус: Възложена

Още
„Строително-монтажни работи по подмяна на дървена конструкция и покривни материали на районен съд – гр. Генерал Тошево“

Публични покани по ЗОП

Дата на създаване на преписката: 16.09.2015

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 29.09.2015 17:30

Статус: Изпълнена

Още
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ