„Осъществяване на строителен надзор и инвеститорски контрол на строеж „Изграждане на достъпна среда в сградите на АС Габрово и ОС Габрово“ в две обособени позиции”

Публични покани по ЗОП

Дата на създаване на преписката: 14.03.2016

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 23.03.2016 17:30

Статус: Възложена

Още
„Упражняване на строителен надзор и инвеститорски контрол на строеж „Проектиране и изграждане на пешеходна рампа и монтиране на стълбищен подемник в сградата на Районен съд гр. Златоград“

Публични покани по ЗОП

Дата на създаване на преписката: 10.02.2016

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 19.02.2016 17:30

Статус: Възложена

Още
„Отпечатване и разпространение на Практическо ръководство върху критериите за допустимост на ЕСПЧ“

Публични покани по ЗОП

Дата на създаване на преписката: 28.01.2016

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 08.02.2016 17:30

Статус: Изпълнена

Още
„Закупуване и доставка на компютри за нуждите на служителите на МП“

Публични покани по ЗОП

Дата на създаване на преписката: 30.11.2015

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 09.12.2015 17:30

Статус: Възложена

Още
"ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗГРАЖДАНЕ НА ПЕШЕХОДНА РАМПА И МОНТИРАНЕ НА СТЪЛБИЩЕН ПОДЕМНИК В СГРАДАТА НА РАЙОНЕН СЪД ГР. ЗЛАТОГРАД"

Публични покани по ЗОП

Дата на създаване на преписката: 25.11.2015

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 04.12.2015 17:30

Статус: Възложена

Още
"Доставка и монтаж на асансьорна уредба и частични ремонтни работи в сградата на районен съд гр. Карнобат"

Публични покани по ЗОП

Дата на създаване на преписката: 25.11.2015

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 04.12.2015 17:30

Статус: Възложена

Още
"Подмяна на дограма на сградата на Окръжна и Районна прокуратура гр. Кърджали"

Публични покани по ЗОП

Дата на създаване на преписката: 24.11.2015

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 03.12.2015 17:30

Статус: Възложена

Още
„ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ПОКРИВ НА СГРАДАТА НА РАЙОНЕН СЪД – ГР. ПЪРВОМАЙ“

Публични покани по ЗОП

Дата на създаване на преписката: 24.11.2015

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 03.12.2015 17:30

Статус: Изпълнена

Още
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ