Дата на създаване на преписката: 06.08.2015
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 17.08.2015 17:30
Идентификационен номер на електронната преписка: 90-00-46
Процедура: по реда на чл. 101а от ЗОП
Статус: Изпълнена


МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ