Дата на създаване на преписката: 18.01.2018
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 20.02.2018 17:30
Идентификационен номер на електронната преписка: 90-00-121
Статус: Прекратена


МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ