Дата на създаване на преписката: 08.11.2017
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 20.11.2017 23:59
Идентификационен номер на електронната преписка: 90-00-50
Процедура: По реда на чл . 82, ал. 3 и ал. 4 от Закона за обществените поръчки.
Статус: Изпълнена


„Осигуряване на самолетни билети за полети до Брюксел“

Отваряне на офертите, съгласно заложения в СЕВОП график, а именно 11:30 ч. на 21.11.2017 г.


МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ