Дата на създаване на преписката: 04.03.2015
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 04.03.2015 17:30
Идентификационен номер на електронната преписка: 92-00-10
Процедура: Предварителни обявления

Предварително обявление № 92-00-10 (доставки) (публикувано на 04.03.2015 г.)

 

Предварително обявление № 92-00-10 (услуги) (публикувано на 04.03.2015 г.)

 

Предварителни обявления № 92-00-10 (строителство) (публикувано на 04.03.2015 г.)  • SAOB_dostavki_scan 2015-03-04

    Предварително обявление за доставки 2015
  • SAOP_USLUGI_scan 2015-03-04

    Предварително обявление за услуги 2015
  • SAOB_SMR_scan 2015-03-04

    Предварителни обявления за строителство 2015
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ