Дата на създаване на преписката: 29.06.2018
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 18.07.2018 17:30
Идентификационен номер на електронната преписка: 90-00-65
Статус: Възложена

Поради технически проблеми със секцията "Профил на купувача" документите за откриване на обществената поръчка са публикуване на 29.06.2018 г.

МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ