Дата на създаване на преписката: 14.09.2018
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 05.10.2018 17:30
Идентификационен номер на електронната преписка: 90-00-96
Статус: Прекратена


  • Protokol 1 2018-11-02

    Протокол № 1 от работата на комисията
  • Doklad 2018-11-02

    Доклад от работата на комисията
  • Reshenie 2018-11-02

    Решение за прекратяване на обществената поръчка
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ