Дата на създаване на преписката: 10.10.2017
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 18.10.2017 17:30
Идентификационен номер на електронната преписка: 90-00-57
Статус: Възложена


  • Dogovor 2017-12-07

    Договор с приложения
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ