Дата на създаване на преписката: 24.08.2018
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 04.09.2018 17:30
Идентификационен номер на електронната преписка: 90-00-85
Статус: Възложена


МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ