Дата на създаване на преписката: 15.07.2019
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 22.07.2019 17:30
Статус: Затворена


МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ