Дата на създаване на преписката: 14.03.2017
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 27.03.2017 17:30
Идентификационен номер на електронната преписка: 90-00-9
Статус: Изпълнена


МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ