Дата на създаване на преписката: 21.03.2015
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 21.03.2015 17:30
Идентификационен номер на електронната преписка: 93-00-31/14
Процедура: по реда на чл.93б; ал.3 от ЗОП

Информация за изпълнението на договор № 93-00-33/31.01.2014 г., сключен между Министерство на правосъдието и "Петрол" АД по обществена поръчка с предмет "Доставка на автомобилно гориво, доставяно чрез карти за безналично плащане, автокозметика и смазочни материали за автомобили"

МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ