Дата на създаване на преписката: 17.12.2015
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 28.12.2015 17:30
Идентификационен номер на електронната преписка: 90-00-134
Процедура: чл. 93б, ал. 1 от ЗОП
Статус: Изпълнена

Във връзка с възникнал технически проблем с информационната система "Профил на купувача", информацията за обществените поръчки по ЗОП в периода 02.12.2016г. - 06.02.2017г. ще бъде възстановена с текуща дата.


  • Protokol 1 2016-01-13

    Протокол от работата на комисията
  • Protokol 2 2016-01-13

    Протокол от работата на комисията
  • Reshenie za klasirane 2016-01-13

    Решение за класиране и избор на изпълнител
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ