Дата на създаване на преписката: 07.06.2018
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 19.06.2018 17:30
Идентификационен номер на електронната преписка: 90-00-67
Процедура: по чл. 20, ал. 3 от ЗОП
Статус: Възложена


МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ